ของใช้ในโรงแรม
รถเข็นบริการ วางตู้อุ่นอาหาร
Sale Price Promotion รถเข็นบริการ วางตู้อุ่นอาหาร ศูนย์รวมจำหน่ายแก้วสระน้ำ เครื่องดื่มที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์

แนะนำ ของใช้ภายในโรงแรม

  • ที่ทิ้งก้นบุหรี่ Cigarette Butt Receptacle ของใช้ในโรงแรม
  • แก้วสระน้ำ Poolside Bar Glass ของใช้ในโรงแรม
  • รถเข็นกระเป๋าเดินทาง Luggage Trolley ของใช้ในโรงแรม
  • ป้ายสัญลักษณ์ Symbol Boards ของใช้ในโรงแรม
  • โพเดี่ยม-แท่นบรรยาย Podium ของใช้ในโรงแรม
  • เครื่องสวมถุงร่มเปียก Machine Wrapper Umbrella ของใช้ในโรงแรม
  • มินิบาร์-ตู้เย็นโรงแรม Mini-Bar/ Hotel Refrigerator ของใช้ในโรงแรม
  • ตาข่ายคลุมกระเป๋าเดินทาง WEC-72W1-(xx) ของใช้ในโรงแรม

เพราะคุณ คือ โรงแรม....

ที่ต้องการคุณค่าสินค้าแตกต่างมากกว่าที่เคยจัดซื้อ
Stylish
รูปทรง นำสมัย ดูภูมิฐาน เป็นที่ประทับใจของแขกผู้มาพัก
Durable
ใช้สอยสินค้าได้อย่างคุ้มค่า คงทน ยาวนาน
Secure
ด้วยประสบการณ์ ถ่ายทอดการผลิต ได้มาตราฐานความปลอดภัย
ข้อได้เปรียบที่ควรซื้อสินค้าจากเรา

สินค้าโรงแรมมากกว่า 500 รายการ....

สายด่วน
088 874 8702-3
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดตามที่ช่องทางอื่น
ติดตามเราบน Facebook