ของใช้ในโรงแรม

จัดส่งโดยพนักงานบริษัท

มียอดการสั่งซื้อมากกว่า 5,000 บาท
(ในเขตพื้นที่กรุงเทพชั้นในและนนทบุรี)

จัดส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน

เก็บค่าขนส่งปลายทาง
ทุกจังหวัดในประเทศไทย

จัดส่งทางพัสดุไปรษณีย์

สินค้าขนาดเล็ก จำนวนไม่มาก
ลูกค้าเป็นผู้ชำระ บริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนจัดส่ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดตามที่ช่องทางอื่น
ติดตามเราบน Facebook