ที่เปิดขวดไวน์ Bottle-Wine Opener ของใช้ในห้องพักโรงแรม
ของใช้ในโรงแรม

ที่เปิดขวดไวน์ Bottle-Wine Opener

ที่เปิดขวดไวน์ Bottle-Wine Opener ของใช้ในห้องพัก
ที่เปิดขวด ที่เปิดขวดไวน์ : Bottle Opener , Wine Bottle-Opener
ที่เปิดขวด ที่เปิดขวดไวน์ ที่เปิดขวดจุกก๊อก ออกแบบเพื่อใช้เปิดขวดหลายชนิดในอันเดียวกัน ให้บริกรพกสะดวกประจำตัว ผลิตด้วยวัสดุคงทน หัวเปิดเป็นเหล็กแข็งพิเศษ ไม่หักงอ กระชับมือ ปลอดภัย เหมาะสำหรับใช้ในโรงแรม รีสอร์ท ส่วนของภัตตาคารและสถานบันเทิง

ที่เปิดขวดไวน์
BWO-024-KSP999-S
ที่เปิดขวดไวน์
BWO-024-KSP9100-(R)(BL)
ที่เปิดขวด/ที่เปิดจุกขวด
BWO-HH758-(RD)(BL)
ที่เปิดขวด/ที่เปิดจุกขวด
BWO-J32-BL
ที่เปิดขวด/ที่เปิดจุกขวด
BWO-B140-S
ที่เปิดขวด/ที่เปิดจุกขวด
BWO-B141-BL
ที่เปิดขวด/ที่เปิดจุกขวด
BWO-B141-S
ที่เปิดขวด/ที่เปิดจุกขวด
BWO-B142-Color
ที่เปิดขวดไวน์
BWO-CO408-Color
ที่เปิดขวดไวน์
BWO-625200G
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดตามที่ช่องทางอื่น
ติดตามเราบน Facebook