โพเดี่ยม-แท่นบรรยาย Podium ของใช้พื้นที่ส่วนกลางโรงแรม
ของใช้ในโรงแรม

โพเดี่ยม-แท่นบรรยาย Podium

โพเดี่ยม-แท่นบรรยาย Podium ของใช้พื้นที่ส่วนกลาง
โพเดี่ยม/แท่นบรรยาย : Podium
แท่นยืน แท่นบรรยาย โพเดี่ยม ออกแบบรูปทรงแข็งแรง สไตล์โมเดิร์น เคลื่อนย้ายใช้สอยสะดวกเป็นหลักสำคัญ หน้าแท่นใช้วางเอกสาร เสริมชุดจับยึดอุปกรณ์ไฟส่องช่วยผู้ยืนบรรยายมีความพร้อม คล่องตัว มั่นใจแม้ในที่มืด เหมาะสำหรับใช้ในห้องประชุมสัมมนาตามโรงแรม บริษัท และอัครสถานกล่าวเปิดงานทั่วไป

โพเดี่ยม/แท่นบรรยาย
PDM-91
โพเดี่ยม/แท่นบรรยาย
PDM-92
โพเดี่ยม/แท่นบรรยาย
PDM-36
โพเดี่ยม/แท่นบรรยาย
PDM-16
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดตามที่ช่องทางอื่น
ติดตามเราบน Facebook