เสากั้นทางเดิน Queue Stand ของใช้พื้นที่ส่วนกลางโรงแรม
ของใช้ในโรงแรม

เสากั้นทางเดิน Queue Stand

เสากั้นทางเดิน Queue Stand ของใช้พื้นที่ส่วนกลาง
เสากั้นทางเดิน : Queue Stand
เสากั้นทางเดิน คุณภาพวัสดุมาตรฐานสากล ใช้งานสะดวก ทนทาน มีทั้งสแตนเลส สีเงิน-สีทอง เสาเหล็กเคลือบสีดำ แบบสายดึงกลับ (สายเดี่ย สายคู่) และแบบสายคล้อง ผ้ากำมะหยี่ และเกลียวเชือก (ตะขอก้ามปูหรือตะขอเกี่ยว) ชนิดหัวเสา (2 และ 4 ทิศทาง) พร้อมป้าย แนวตั้ง-แนวนอน เหมาะสำหรับใช้ในโรงแรม ธนาคาร โรงพยาบาล โรงภาพยนต์ สถานศึกษา สถานจัดแสดงสินค้า เพื่อจัดการเข้าคิวให้เป็นระเบียบ
เสากั้นทางเดิน (เชือกดึงกลับ)
RS-LG-06-(xx)
เสากั้นทางเดิน (เชือกดึงกลับ)
RS-LG-H(1-5)
เสากั้นทางเดิน (เชือกดึงกลับ)
RS-LG-W-(xx)
เสากั้นทางเดิน (เชือกดึงกลับ)
RS-LG-K-(xx)
เสากั้นทางเดิน (เชือกดึงกลับ)
RS-LG-S-(xx)
เสากั้นทางเดิน (เชือกดึงกลับคู่)
RS-LG-A1-(xx)
เสากั้นทางเดิน (เชือกดึงกลับคู่)
RS-LG-A2-(xx)
เสากั้นทางเดิน (เชือกดึงกลับ)
RS-LG-M(x)
เสากั้นทางเดิน (เชือกคล้อง)
RS-LG-G1-(xx)
เสากั้นทางเดิน (เชือกคล้อง)
RS-LG-G2-(xx)
เสากั้นทางเดิน (เชือกคล้อง)
RS-LG-E(1)(2)-(xx)
เสากั้นทางเดิน (เชือกคล้อง)
RS-LG-B1-(xx)
เสากั้นทางเดิน (เชือกคล้อง)
RS-LG-B-(xx)
เสากั้นทางเดิน (เชือกคล้อง)
RS-LG-F-(xx)
เสากั้นทางเดิน (เชือกคล้อง)
RS-LG-C-(xx)
เสากั้นทางเดิน (เชือกคล้อง)
RS-LG-D-(xx)
เสากั้นทางเดิน (เชือกคล้อง)
RS-LG-E-(xx)
เสากั้นทางเดิน (เชือกคล้อง)
RS-LG-G-(xx)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดตามที่ช่องทางอื่น
ติดตามเราบน Facebook