เครื่องสวมถุงร่มเปียก Machine Wrapper Umbrella ของใช้พื้นที่ส่วนกลางโรงแรม
ของใช้ในโรงแรม

เครื่องสวมถุงร่มเปียก Machine Wrapper Umbrella

เครื่องสวมถุงร่มเปียก Machine Wrapper Umbrella ของใช้พื้นที่ส่วนกลาง
เครื่องสวมถุงร่มเปียก : Machine Wrapper Umbrella
จัดวางไว้หน้าอาคาร ส่วนต้อนรับบริการ เพื่อห่อร่มเปียก ทั้งร่มยาวและร่มพับ ช่วยให้พื้นที่ทางเข้า-ออก หน้าอาคารไม่เปียกลื่นแฉะต่อเนื่องไปตามทางเดินในอาคาร

เครื่องสวมถุงร่มเปียก
UBS-J23A-SS
เครื่องสวมถุงร่มเปียก
UBS-J23A-IP
เครื่องสวมถุงร่มเปียก
UBS-J23B-SS
เครื่องสวมถุงร่มเปียก
UBS-J23B-IP
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดตามที่ช่องทางอื่น
ติดตามเราบน Facebook