สินค้าภัตตาคาร Restaurant Productsโรงแรม
ของใช้ในโรงแรม

สินค้าภัตตาคาร Restaurant Products

แผ่นรองจาน ทอลายเส้นด้าย
001-(A-D)
แผ่นรองจาน ทอลายเส้นด้าย
001-(E-K)
แผ่นรองจาน ทอลายเส้นด้าย
002-(A-E)
แผ่นรองจาน ทอลายเส้นด้าย
002-(F-I)
แผ่นรองจาน ทอลายเส้นด้าย
002-(J-M)
แผ่นรองจาน ทอลายเส้นด้าย
003-(A-D)
แผ่นรองจาน ทอลายเส้นด้าย
003-(E-H)
แผ่นรองจาน ทอลายเส้นด้าย
003-(I-K)
แผ่นรองจาน ทอลายเส้นด้าย
004-(A-E)
แผ่นรองจาน ทอลายเส้นด้าย
004-(F-I)
แผ่นรองจาน ทอลายเส้นด้าย
005-(A-D)
แผ่นรองจาน ทอลายเส้นด้าย
005-(E-F)
แผ่นรองจาน เนื้อ PU 2 หน้า
B81-3
แผ่นรองจาน เนื้อ PU 2 หน้า
B81-4
แผ่นรองจาน เนื้อ PU 2 หน้า
B84-1
แผ่นรองจาน ลายเส้นด้ายทอ
B85-1
แผ่นรองจาน เนื้อPU 2 หน้า
B86-1
แผ่นรองจาน เนื้อPU 2 หน้า
B86-4
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดตามที่ช่องทางอื่น
ติดตามเราบน Facebook