ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกโรงแรม

ของใช้ใน โรงแรมครบวงจร

ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกโรงแรม

ในธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท นั้น ลูกค้าที่เข้ามาพักคือหัวใจของธุรกิจ ถ้ามีลูกค้าข้ามาพักมากก็จะหมายถึงรายได้และกว่าเจริญในธุรกิจ และเจ้าของโรงแรมหรือรีสอร์ท ธุรกิจห้องพักคงจะมีคำถามเหมือนๆ กันตรงที่ว่า "อะไรคือปัจจัยในการเลือกโรงแรม" และมีโรงแรมจำนวนไม่น้อยที่ทำการสำรวจความต้องการของลูกค้าตนเองผ่านวิธีต่าง และนำมาพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดของตนเองให้สอดคล้องกับการศึกษามา แต่การที่นำผลการศึกษาจากลูกค้าตนเองเพียงอย่างเดียวนั้นอาจจะไม่ท้อนความต้องการที่แท้จริงมากนัก ทำให้ผลการศึกษามักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเสียเป็นส่วนใหญ่เพราะปัจจัยแวดล้อมใกล้เคียงกัน

เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม 2013 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ Dr. Jonathan Barsky ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางด้านการตลาดอยู่ที่ University of San Francisco’s School of Business and Management ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าเจ้าหน้าที่วิจัยของ Market Metrix ซึ่งเป็นองค์กรทางด้านการวิจัยตลาดที่มีชื่อเสียงได้นำเอาผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกโรงแรมจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเดินทางชาวอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยแวดล้อมที่มีความแตกต่าง หลากหลาย มากว่า 4 หมื่นตัวอย่างที่ได้มีการจัดเก็บรวบรวมไว้ตลอดปี 2012 ที่จัดได้ว่าเป็นผลการศึกษาทั้งหมดทั่วโลก (Global Results) มาเผยแพร่ไว้ใน Market Metrix Hosipitality Index (MMHI) ให้เห็นอย่างแจ้งชัดดังภาพที่นำมาแสดงไว้ด้านล่างนี้ทำเลที่ตั้ง หรือ Location จัดว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดในการตัดสินใจเลือกโรงแรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของแขกที่เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อน (Leisure Guest) และกลุ่มนักเดินทางสูงอายุ (มากกว่า 50 ปีขึ้นไป) ที่มีรายได้สูง (USD $ 100,000 - 150,000) ที่จะเลือกพักในโรงแรมระดับ Upper Midscale หรือ Upscale เสียเป็นส่วนใหญ่

ในทัศนคติของผู้เขียนเองนั้น มีความเห็นว่าทำเลที่ตั้งนั้นคงจะไม่ได้หมายถึงแต่ที่ตั้งของโรงแรม/รีสอร์ทแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายรวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ สิ่งดึงดูดความสนใจ และกิจกรรมที่น่าสนใจที่แขกของโรงแรมจะสามารถกระทำได้ ณ ทำเลที่ตั้งแห่งนั้นด้วยที่ช่วยเสริมให้เป็นปัจจัยที่สำคัญ

ในรายงานนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตุไว้ว่า "Past Experience" เป็นปัจจัยที่มีการปรับอันดับของความสำคัญสูงขึ้นกว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ได้มีการศึกษาไว้เช่นกัน ในขณะที่ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง และปัจจัยด้านราคายังคงความสำคัญอยู่ในลำดับเดิม
ประสบการณ์ในอดีต หรือ Past Experience เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยตรงแต่เพียงอย่างเดียว ต่างจากการศึกษาในครั้งที่ผ่านๆ มาที่ได้ใช้คำว่าประสบการณ์ของแขก หรือ Guest Experience ที่หมายความรวมถึงรีวิว คอมเม้นท์ คำแนะนำ ของแขกรายอื่นๆ ที่มีประสบการณ์โรงแรมต่างๆ เข้าไปด้วย ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ได้แยกออกเป็นอิสระ ซึ่งถ้าเมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้ว ปัจจัยที่เป็นประสบการณ์ของแขก (Guest Experience) ที่รวมเอา Past Experience, Recommendation by friend or colleague และ Positive Online Reviews จะสูงถึง 21.6% และจัดเป็นลำดับที่ 2 รองลงมาจาก Location และเป็นปัจจัยที่สำคัญมากกว่า Price อีกด้วย ประสบการณ์ของแขกจึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงแรมเป็นอย่างมาก การนำเอา Customer Experience Management (CEM) มาใช้ในโรงแรมจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำ

จากผลวิจัยศึกษาที่นำมาเผยแพร่ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกโรงแรมของกลุ่มตัวอย่างไว้อย่างชัดเจน และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อโรงแรม/รีสอร์ท หรือธุรกิจห้องพักทั้งหลายในการที่จะนำเอาปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ไปใช้ในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดของตนเองให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าต่อไป
เมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็ควรที่จะนำเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กันนะครับ

ที่มา : ihotelmarketer.com
บริษัท เอนริช โฮเต็ล โปรดักส์ จำกัด
บริษัท เอนริช โฮเต็ล โปรดักส์ จำกัด
สนง. กรุงเทพ (นนทบุรี)
69/749 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
สนง.ภูเก็ต
108/101 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
Tags : นนทบุรี , กรุงเทพฯ , ปทุมธานี , สมุทรปราการ , นครปฐม , พระนครศรีอยุธยา , นครสวรรค์ , สุพรรณบุรี , ลพบุรี , สิงห์บุรี , อุทัยธานี , สมุทรสาคร , สมุทรสงคราม , สระบุรี , นครนายก , กาญจนบุรี , ราชบุรี , เพชรบุรี , หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์ , ชุมพร , ระนอง , นครศรีธรรมราช , ภูเก็ต , พังงา , กระบี่ , พัทลุง , สุราษฎร์ธานี , เกาะสมุย , ตรัง , สตูล , สงขลา , เชียงใหม่ , เชียงราย , ลำปาง , ลำพูน , แม่ฮ่องสอน , น่าน , แพร่ , พะเยา , อุตรดิตถ์ , เพชรบูรณ์ , พิษณุโลก , กำแพงเพชร , สุโขทัย , ตาก , แม่สอด , ชลบุรี , พัทยา , ระยอง , จันทบุรี , ตราด , ฉะเชิงเทรา , นครราชสีมา , ชัยภูมิ , ขอนแก่น , เลย , อุบลราชธานี , ร้อยเอ็ด , อุดรธานี , หนองคาย , สกลนคร , มหาสารคาม , มุกดาหาร , นครพนม , สระแก้ว , สุรินทร์ , บุรีรัมย์ , ศรีสะเกษ , ปราจีนบุรี , กาฬสินธุ์ ,
Copyright 2019 Enrich Hotel Products Co.,Ltd. All Rights Reserved.