ชุดแฟ้ม File Set ของใช้ในห้องพักโรงแรม
ของใช้ในโรงแรม

ชุดแฟ้ม File Set

ชุดแฟ้ม File Set ของใช้ในห้องพัก
ชุดแฟ้ม : File Set
แฟ้มห้องพัก แฟ้มหนัง แฟ้มใส่กระดาษหัวจดหมาย แฟ้มเมนูอาหาร แฟ้มกระดาษโน๊ต แฟ้มเช็คบิล แผ่นหนังรองเซ็นต์ มีทั้งเป็นวัสดุหนังแท้, หนัง PU สีสัน ขนาดต่างๆ รับงานผลิตตามแบบความต้องการพร้อมออกแบบโลโก้ ปั๊มเงิน-ทอง กดลึกบนแฟ้ม

แฟ้มกล่าวรายงาน
Logo-LTP-SVF
แฟ้มห้องพักโรงแรม
Logo-LTP-DMF
แผ่นรองเซ็นต์เล็ก
Logo-LTP-NP
แฟ้มเก็บเงิน
Logo-LTP-BC
แฟ้มบาร์น้ำ
Logo-LTP-DL
แฟ้มใส่กระดาษโน๊ต
Logo-LTP-SN
แผ่นรองเซ็นใหญ่ แผ่นลงทะเบียน
Logo-LTP-TS
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดตามที่ช่องทางอื่น
ติดตามเราบน Facebook